Uchwała Nr 179/XXVI/2014

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla sołectwa Przyrów

Uchwała Nr 178/XXVI/2014

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla sołectwa Staropole

Uchwała Nr 177/XXVI/2014

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla sołectwa Bolesławów

Uchwała Nr 176/XXVI/2014

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla sołectwa Zarębice

Uchwała Nr 175/XXVI/2014

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla sołectwa Stanisławów

Uchwała Nr 174/XXVI/2014

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów – dla fragmentu sołectwa Wiercica

Uchwała Nr 173/XXVI/2014

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej na rzecz Skarbu Państwa

Uchwała Nr 172/XXVI/2014

w sprawie sprostowania pisowni ulicy Świętej Anny w miejscowości Przyrów gm. Przyrów

Uchwała Nr 171/XXVI/2014

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przyrów na lata 2014 – 2018