Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przyrów za 2014 r. przedstawione zostało Zarządzeniem Wójta Gminy Nr Or.0050.18.2015 z dnia 23 marca 2015 r.

Informacja Wójta Gminy Przyrów

Informacja Wójta Gminy Przyrów za 2014 r. wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych.

Uchwała Nr 4200/VII/59/2015 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Informacja Wójta Gminy Przyrów

Informacja Wójta Gminy Przyrów za IV kwartał 2014 r. wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych.

Informacja Wójta Gminy Przyrów

Informacja Wójta Gminy Przyrów za III kwartał 2014 r. wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przyrów za I półrocze 2014 r. przedstawione zostało Zarządzeniem Wójta Gminy Nr Or.0050.84.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Informacja o której mowa w art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych- II kwartał

Załączniki
Informacja   270.366 KB

Informacja o której mowa w art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych

Załączniki
Informacja   271.417 KB

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przyrów.

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przyrów wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale ...

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1 322 874,00 zł. przedstawionego w uchwale budżetowej na 2014 rok Gminy Przyrów.

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Przyrów.

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Przyrów.

Opinia RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Przyrów.

Opinia RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Przyrów na lata 2014 - 2027.

Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Przyrów na rok 2014.

Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Przyrów na rok 2014.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Przyrów został przedstawiony Zarządzeniem Wójta Gminy Przyrów Nr Or.0050.89.2013.

Projekt budżetu Gminy Przyrów na rok 2014.

Projekt budżetu Gminy Przyrów na rok 2014 został przedstawiony Zarządzeniem Wójta Gminy Przyrów  Nr OR.0050.88.2013.