Uchwała Nr 94/XIV/2012

w sprawie podziału gminy Przyrów na jednomandatowe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych.

Uchwała Nr 93/XIV/2012

w sprawie: uchwalenia dotacji przedmiotowych

Uchwała Nr 92/XIV/2012

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr 91/XIV/2012

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego na 2013r.

Uchwała Nr 90/XIV/2012

w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 89/XIV/2012

w sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2013 rok.