Uchwała nr 69/X/2012

W sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Śląskiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia "Brązowy Krzyż Zasługi" dla Rajmunda Michalika za ofiarną działalność publiczną

Uchwała nr 68/X/2012

 W sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przyrowie

Uchwała nr 67/X/2012

 W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu częstochowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie drogowe pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1096 S na odcinku Przyrów - Podlesie"

Uchwała nr 66/X/2012

 W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Uchwała nr 65/X/2012

W sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej