Uchwała Nr 64/IX/2011

 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2011 – 2024

Uchwała Nr 63/IX/2011

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r 

Uchwała Nr 62/IX/2011

W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przyrów nr 57/VIII/2011 w sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2012 rok

Uchwała Nr 61/IX/2011

W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przyrów nr 56/VIII/2011 w sprawie: ustalenia podatku od środków transportowych.