Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok

Informacja dotycząca wykonania budżetu w 2012 roku.

Załączniki
Informacja   462.456 KB

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przyrów za rok 2012 przedstawione zostało Zarządzeniem Wójta Gminy Nr Or.0050.17.2013 z dnia 25 marca 2013 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przyrów za 4 kwartał

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przyrów za 4 kwartał 2012 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przyrów za 3 kwartał

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przyrów za 3 kwartał 2012 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przyrów za 2 kwartał

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przyrów za 2 kwartał 2012 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za 1 kwartał

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przyrów za 1 kwartał 2012 r.

Załączniki
Informacja   180.070 KB

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu

Załączniki
Opinia   64.049 KB

Budżet Gminy Przyrów na rok 2012

Budżet Gminy Przyrów na rok 2012 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr 66/X/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Treść uchwały z załącznikami dostępna tutaj

Opinie RIO w sprawie projektu budżetu na rok 2012

Projekt Wieloletniej Prognozy Podatkowej

Projekt wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Przyrów na lata 2012-2024 został wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Przyrów nr 74/2011

Projekt budżetu Gminy Przyrów na rok 2012

Projekt budżetu Gminy Przyrów na rok 2011 został przedstawiony Zarządzeniem Wójta Gminy Przyrów nr 73/2011