Zarządzenie nr 0050.90.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011 r

Zarządzenie nr 0050.89.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011 r

Zarządzenie nr 0050.88.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050.87.2011

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont chodnika i budowę placu zabaw w miejscowości Wiercica Gmina Przyrów"

Zarządzenie nr 0050.86.2011

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 0050.85.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011 r

Zarządzenie nr 0050.84.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050.83.2011

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Renowacja i przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół w Przyrowie dla potrzeb rekreacyjno-sportowych – etap II"

Zarządzenie nr 0050.82.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050.81.2011

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-88/2010 z dnia 06 grudnia 2010r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie nr 0050.80.2011

W sprawie upowaznienie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Zarządzenie nr 0050.79.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011 r

Zarządzenie nr 0050.78.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050.77.2011

W sprawie udzielania przez Wójta Gminy Przyrów pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesicach na realizację zadania pn. "Budowa budynku Centrum Integracji Wsi w Zalesicach współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich"

Zarządzenie nr 0050.76.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011 r

Zarządzenie nr 0050.75.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050.74.2011

W sprawie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie nr 0050.73.2011

W sprawie projektu budżetu gminy na rok 2012

Zarządzenie nr 0050.72.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011 r

Zarządzenie nr 0050.71.2011

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont drogi gminnej w miejscowości Wiercica Gminy Przyrów"

Zarządzenie nr 0050.70.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011 r

Zarządzenie nr 0050.69.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050.68.2011

W sprawie powołania Zespołu Samooceny

Zarządzenie nr 0050.67.2011

W sprawie przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. "JURA 2011"

Zarządzenie nr 0050.66.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011 r

Zarządzenie nr 0050.65.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050.64.2011

W sprawie powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej

Zarządzenie nr 0050.63.2011

W sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na lata 2012 - 2014

Zarządzenie nr 0050.62.2011

 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011r.

Zarządzenie nr 0050.61.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok 

Zarządzenie nr 0050.60.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011 r

Zarządzenie nr 0050.59.2011

 W sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Przyrowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie

Zarządzenie nr 0050.58.2011

 W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Przyrów

Zarządzenie nr 0050.57.2011

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Trasy rowerowe – modernizacja dróg na terenie Gminy Przyrów"

Zarządzenie nr 0050.56.2011

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Adaptacja przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne – Szlak kajakowy rzeką Wiercicą na terenie Gminy Przyrów"

Zarządzenie nr 0050.55.2011

 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011 r

Zarządzenie nr 0050.54.2011

 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050.53.2011

 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011 r

Zarządzenie nr 0050.52.2011

 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050.51.2011

W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011r oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Zarządzenie nr 0050.50.2011

 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011 r

Zarządzenie nr 0050.49.2011

 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050.48.2011

 W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przyrów w roku szkolnym 2011/2012"

Zarządzenie nr 0050.47.2011

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Trasy rowerowe – modernizacja dróg na terenie Gminy Przyrów"

Zarządzenie nr 0050.46.2011

 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011 r

Zarządzenie nr 0050.45.2011

 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050.44.2011

 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Przyrowie

Zarządzenie nr 0050.43.2011

 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011 r

Zarządzenie nr 0050.42.2011

 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050.41.2011

w sprawie powołania komisji do szacowania szkód w infrastrukturze technicznej powstałych w wyniku klęski żywiołowej spowodowanej powodzią na terenie gminy Przyrów.

Zarządzenie nr 0050.40.2011

 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011 r

Zarządzenie nr 0050.39.2011

 W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Termomodernizacje budynku Szkoły Podstawowej w Zalesicach Gmina Przyrów – wymiana instalacji c.o."

Zarządzenie nr 0050.38.2011

 W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie kompleksowej usługi o podwyższonym standardzie oświetlenia miejsc publicznych i dróg na terenie Gminy Przyrów"

Zarządzenie nr 0050.37.2011

 W sprawie sprostowania błędu pisarskiego w tytule Zarządzenia Wójta Gminy Przyrów nr 0050.36.2011 z dnia 6 czerwca

Zarządzenie nr 0050.36.2011

W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zarządzenie nr 0050.35.2011

 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011 r

Zarządzenie nr 0050.34.2011

 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050.33.2011

W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyrowie

Zarządzenie nr 0050.32.2011

 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011 r

Zarządzenie nr 0050.31.2011

 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050.30.2011

W sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Przyrów w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Zarządzenie nr 0050.29.2011

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2011– 2024  

Zarządzenie nr 0050.28.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011r.

Zarządzenie nr 0050.27.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050.26.2011

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Termomodernizacje budynku Szkoły Podstawowej w Zalesicach Gmina Przyrów – docieplenie"

Zarządzenie nr 0050.25.2011

W sprawie sprostowania oczywistego błędu rachunkowego w Zarządzeniu Nr 0050.14.2011 z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 0050.24.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011r.

Zarządzenie nr 0050.23.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050.22.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011 r

Zarządzenie nr 0050.21.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011 r

Zarządzenie nr 0050.20.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011 r

Zarządzenie nr 0050.19.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050.18.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011 r

Zarządzenie nr 0050.17.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0050.16.2011

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2010r. i informacji o stanie mienia Gminy Przyrów

Zarządzenie nr 0050.15.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011 r

Zarządzenie nr 0050.14.2011

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 0050.13.2011

W sprawie nabycia nieruchomości

Zarządzenie nr 0050.12.2011

W sprawie nabycia nieruchomości

Zarządzenie nr 0050.11.2011

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont ul.Nowej w Przyrowie"

Zarządzenie nr 0050.10.2011

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-6/11 Wójta Gminy Przyrów z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki oraz rozwoju bazy sportowej i turystycznej w 2011 roku

Zarządzenie nr 0151/9/2011

W sprawie wprowadzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr 0151/8/2011

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawę oleju opałowego grzewczego w ilości 35 000 litrów w 2011 roku"

Zarządzenie nr 0151/7/2011

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki oraz rozwoju bazy sportowej i turystycznej w 2011 roku

Zarządzenie nr 0151/6/2011

W sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki oraz rozwoju bazy sportowej i turystycznej w 2011 roku

Zarządzenie nr 0151/5/2011

W sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej rozstrzygającej otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w 2011 roku

Zarządzenie nr 0151/4/2011

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011 r

Zarządzenie nr 0151/3/2011

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 0151/2/2011

W sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011 r

Zarządzenie nr 0151/1/2011

W sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy