Uchwała nr 8/II/2010

W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy