Uchwała nr 7/I/2010

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Uchwała nr 6/I/2010

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na pokrycie kosztów rozbudowy systemu wywoływania syren

Uchwała nr 5/I/2010

W sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy miejscowości: Przyrów i Aleksandrówka

Uchwała nr 4/I/2010

W sprawie powołania przewodniczących i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

Uchwała nr 3/I/2010

W sprawie powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 2/I/2010

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Uchwała nr 1/I/2010

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy