Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok.

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przyrów za rok 2011 przedstawione zostało Zarządzeniem Wójta Gminy nr 27/2011 z dnia 27 marca 2012

Informacja o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2011

Informacja o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011 r oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury została ogłoszona Zarządzeniem Wójta nr 0050.51.2012 z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Treść zarządzenia tutaj


Informacja o wykonaniu budżetu za pierwszy kwartał 2011

Załączniki
Informacja   74.988 KB

Budżet Gminy Przyrów na rok 2011

Budżet Gminy Przyrów na rok 2011 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr 14/III/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Treść uchwały z załącznikami dostępna tutaj

Opinie Rio o projekcie budżetu na rok 2011

Projekt budżetu na rok 2011

Projekt budżetu Gminy Przyrów na rok 2011 został przedstawiony Zarządzeniem Wójta Gminy Przyrów nr 77/2010. Treść zarządzenie tutaj