Uchwała nr 190/XXXI/10

W sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności pożytku publicznego  

Uchwała nr 189/XXXI/10

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Uchwała nr 188/XXXI/10

W sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2011 rok

Uchwała nr 187/XXXI/10

W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej