Uchwała nr 172/XXVIII/10

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie "Porozumienia o współdziałaniu przy realizacji inwestycji Słoneczna Gmina"  

Uchwała nr 171/XXVIII/10

W sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. "Modernizacja przestrzeni publicznej celem zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców wsi Zarębice", finansowanej z środków Unii Europejskiej.

Uchwała nr 170/XXVIII/10

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Uchwała nr 169/XXVIII/10

W sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr 159/XXVI/10 z dnia 28.01.2010r.

Uchwała nr 168/XXVIII/10

W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2009 rok