Uchwała nr 167/XXVII/10

W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy  

Uchwała nr 166/XXVII/10

W sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyrowie  

Uchwała nr 165/XXVII/10

W sprawie zmiany w uchwale nr 158/XXVI/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.

Uchwała nr 164/XXVII/10

W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała nr 163/XXVII/10

 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie za 2009 rok  

Uchwała nr 162/XXVII/10

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za 2009 rok