Uchwała nr 161/XXVI/10

W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Uchwała nr 160/XXVI/10

W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Uchwała nr 159/XXVI/10

W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  

Uchwała nr 158/XXVI/10

W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała nr 157/XXVI/10

W sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010

Uchwała nr 156/XXVI/10

W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010