Podatek leśny w roku 2010

Podatek leśny w roku 2010

Podatek leśny obowiązujący na terenie Gminy Przyrów w roku 2010 ustalony został na podstwaie ustawy z dnia 30.10.2002r o podatku leśnym oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz.U.Nr 200 poz. 1682)
Średnia cena sprzedaży drewna będąca podstawą naliczania podatku leśnego uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009roku ogłoszona przez GUS wynosi 136,54 zł za 1 m 3
Stawka podatku leśnego:
- 30,0388 zł z 1 ha fizycznego lasu
Załączniki
Wzór deklaracji do podatku leśnego   18.718 KB