Sprawozdanie z wykonania budżetu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przyrów za rok 2010 przedstawione zostało Zarządzeniem Wójta Gminy nr 16/2011. Treść zarządzenia tutaj

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przyrów za I półrocze 2010 r. przedstawione zostało Zarządzeniem Wójta Gminy nr 59/2010. Treść zarządzenia tutaj

Budżet Gminy Przyrów na rok 2010

Budżet Gminy Przyrów na rok 2010 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr 158/XXVI/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. Treść uchwały z załącznikami dostępna tutaj

Opinie Rio o projekcie budżetu na rok 2010

Projekt budżetu na rok 2010

Projekt budżetu Gminy Przyrów na rok 2010 został przedstawiony Zarządzeniem Wójta Gminy Przyrów nr 71/2009