Uchwała nr 134/XXII/09

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla sołectwa Zarębice

Uchwała nr 133/XXII/09

 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała nr 132/XXII/09

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla sołectwa Przyrów