Uchwała nr 126/XX/2009

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała nr 125/XX/2009

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie drogowe pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1096S, 1099S Przyrów ?Podlesie-Drochlin o długości 6,15 km oraz budowy chodnika na dł 1km"

Uchwała nr 124/XX/2009

W sprawie przyjęcia realizacji zadania z zakresu właściwości województwa "Remont nawierzchni i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 w Przyrowie".

Uchwała nr 123/XX/2009

W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2008 rok