Uchwała nr 122/XIX/2009

W sprawie nadania nazwy króla Kazimierza III Wielkiego placowi położonemu w Przyrowie (płyta Rynku)

Uchwała nr 121/XIX/2009

W sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Zarębice"

Uchwała nr 120/XIX/2009

W sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

Uchwała nr 119/XIX/2009

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok