Uchwała nr 105/XVII/2008

W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała nr 104/XVII/2008

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała nr 103/XVII/2008

W sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych