Uchwała nr 83/XIV/2008

W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Uchwała nr 82/XIV/2008

W sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008-2013

Uchwała nr 81/XIV/2008

W sprawie realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie projektu "Aktywna integracja w Gminie Przyrów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Uchwała nr 80/XIV/2008

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przygotowania i realizacji projektu "Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza w dolinie rzeki Pilicy i Wiercicy"

Uchwała nr 79/XIV/2008

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok