Uchwała nr 78/XIII/2008

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Uchwała nr 77/XIII/2008

W sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżki godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Przyrów

Uchwała nr 76/XIII/2008

W sprawie zmian w uchwale budżetowej nr 65/XI/2008 z 19 marca 2008 r

Uchwała nr 75/XIII/2008

W sprawie zmiany Uchwały Nr 71/XII/08 z 30 kwietnia 2008r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok