Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008

Załączniki
Treść sprawozdania   210.230 KB

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przyrów za I półrocze 2008 r. przedstawione zostało Zarządzeniem Wójta Gminy nr 48/2008. Treść zarządzenia tutaj

Budżet Gminy Przyrów na rok 2008

Budżet Gminy Przyrów na rok 2008 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr 65/XI/08 z dnia 19 marca 2008 r. Treść uchwały z załącznikami dostępna tutaj