Uchwała nr 65/XI/2008

W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

Uchwała nr 64/XI/2008

W sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu "E-Powiat Częstochowski"

Uchwała nr 63/XI/2008

W sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu "Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych"

Uchwała nr 62/XI/2008

W sprawie powierzenia Gminie Przyrów prowadzenia zadania z zakresu właściwości województwa "Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 793 (ul. Św. Anny i ul. Częstochowska) z drogą gminną"

Uchwała nr 61/XI/2008

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na remont drogi powiatowej DP 08424 i DP 08423.

Uchwała nr 60/XI/2008

W sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu "Turystyczna dolina Wiercicy"

Uchwała nr 59/XI/2008

W sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zalesicach

Uchwała nr 58/XI/2008

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie za rok 2007

Uchwała nr 57/XI/2008

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za 2007 rok