Uchwała nr 42/VIII/2007

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008r

Uchwała nr 41/VIII/2007

W sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2008 rok

Uchwała nr 40/VIII/2007

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała nr 39/VIII/2007

W sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych