Uchwała nr 15/III/06

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Uchwała nr 14/III/06

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Przyrowie przy ul. Lelowskiej

Uchwała nr 13/III/06

W sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Uchwała nr 12/III/06

W sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowych nazw miejscowości w gminie Przyrów

Uchwała nr 11/III/06

W sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przyrów dodatków do wynagrodzenia.

Uchwała nr 10/III/06

W sprawie zmiany Uchwały Nr 9/II/06 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi w roku 2007