Uchwała nr 7/I/06

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Uchwała nr 6/I/06

W sprawie uchylenia uchwały Nr 116/XXI/05 z dnia 30 listopada 2005 roku.

Uchwała nr 5/I/06

W sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2007 rok.

Uchwała nr 4/I/06

W sprawie powołania przewodniczących i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

Uchwała nr 3/I/06

W sprawie powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 2/I/06

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Uchwała nr 1/I/06

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy