Uchwała nr 157/XXVI/06

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Uchwała nr 156/XXVI/06

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów – sołectwo Zarębice

Uchwała nr 155/XXVI/06

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie praw majątkowych i własności budynków w miejscowości Zalesice.

Uchwała nr 154/XXVI/06

W sprawie uchylenia uchwały Nr 145/XXV/06 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 30 czerwca 2006 r

Uchwała nr 153/XXVI/06

W sprawie zmiany uchwały Nr 144/XXV/06 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska.

Uchwała nr 152/XXVI/06

W sprawie zmiany uchwały Nr 143/XXV/06 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska.

Uchwała nr 151/XXVI/06

W sprawie zmiany uchwały Nr 142/XXV/06 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska.

Uchwała nr 150/XXVI/06

W sprawie: zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska