Uchwała nr 123/XXII/05

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Uchwała nr 122/XXII/05

W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.