Uchwała nr 111/XX/05

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Uchwała nr 110/XX/05

W sprawie zgłoszenia wniosku do dofinansowania ze środków Funduszu dla Śląska w ramach instrumentu „Fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości” na Remont mostu przez rzekę Wiercicę w miejscowości

Uchwała nr 109/XX/05

W sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego.

Uchwała nr 108/XX/05

W sprawie zabezpieczenia finansowania zadania pn. „Remont mostu przez rzekę Wiercicę w miejscowości Zalesice”