Uchwała 107/XIX/05

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała 106/XIX/05

W sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Przyrów