Uchwała nr 55/IX/03

W sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

Uchwała nr 54/IX/03

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok Nr 21/III/03 z dnia 26 marca 2003 roku.

Uchwała nr 53/IX/03

W sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.