Uchwała nr 41/VI/03

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok Nr 21/III/03 z dnia 26 marca 2003 roku.