Uchwała nr 40/V/03

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok Nr 21/III/03 z dnia 26 marca 2003 roku.

Uchwała nr 39/V/03

W sprawie skrócenia czasu pracy Publicznego Przedszkola w Przyrowie