Uchwała nr 82/XV/04

W sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomnik przyrody żywej drzewa- dąb szypułkowy zlokalizowanego na działce nr 192/9 w Sierakowie, gmina Przyrów, powiat częstochowski

Uchwała nr 81/XV/04

W sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

Uchwała nr 80/XV/04

W sprawie ustalenia opłaty targowej

Uchwała nr 79/XV/04

W sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2005 rok

Uchwała nr 78/XV/04

W sprawie podatku od posiadania psa

Uchwała nr 77/XV/04

W sprawie ustalenia podatku od środków transportowych

Uchwała nr 76/XV/04

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok nr 60/XI/04 z dnia 30 marca 2004 roku

Uchwała nr 75/XV/04

W sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych