Uchwała nr 69/XIII/04

W sprawie nabycia na własność przez Gminę Przyrów nieruchomości Skarbu Państwa

Uchwała nr 68/XIII/04

W sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przyrów na lata 2004 - 2013

Uchwała nr 67/XIII/04

W sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego

Uchwała nr 66/XIII/04

W sprawie zaciągnięcia kredytu z banku komercyjnego

Uchwała nr 65/XIII/04

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok nr 60/XI/04 z dnia 30 marca 2004 roku

Uchwała nr 64/XIII/04

W sprawie Programu Ochrony Środowiska z Uwzględnieniem Planu Gospodarki Odpadami Gminy Przyrów

Uchwała nr 63/XIII/04

W sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie