Uchwała nr 61/XI/04

W sprawie obniżenia punktów procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkaniowego

Uchwała nr 60/XI/04

W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

Uchwała nr 59/XI/04

W sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW

Uchwała nr 58/XI/04

W sprawie zmiany Uchwały nr 174/XXV/2001 z dnia 16 listopada 2001 roku o ustaleniu opłaty administracyjnej

Uchwała nr 57/XI/04

W sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"