Uchwała nr 56/X/04

Uchwała w sprawie ustalenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków