Uchwała nr 14/II/02

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2002 rok, nr 184/XXVII/02 z dnia 23 marca 2002 roku

Uchwała nr 15/II/02

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przyrów

Uchwała nr 13/II/02

Uchwała w sprawie ustalenia ceny za 1 m3 ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej

Uchwała nr 12/II/02

Uchwała w sprawie ustalenia ceny 1 m3 wody dostarczonej z wodociągu gminnego

Uchwała nr 11/II/02

Uchwała w sprawie ustalenia opłaty targowej

Uchwała nr 10/II/02

Uchwała w sprawie podatku od psa

Uchwała nr 9/II/02

Uchwała w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

Uchwała nr 8/II/02

Uchwała w sprawie zatwierdzenia wykazu deklaracji służących do naliczenia podatków.

Uchwała nr 7/II/02

W sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2003 rok

Uchwała nr 6/II/02

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW

Uchwała nr 5/II/02

Uchwała w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny