Uchwała nr 4/I/02

Uchwała w sprawie powołania przewodniczących i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

Uchwała nr 3/I/02

Uchwała w sprawie powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 2/I/02

Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Uchwała nr 1/I/02

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy