Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/03/02

W sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetów j.s.t.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/02/02

W sprawie powołania nowych struktur organizacyjnych Formacji Obrony Cywilnej

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/01/02

W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2002 rok nr 184/XXVII/02 z dnia 23 marca 2002 r.