główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz sołectw z terenu Gminy Przyrów

Wykaz sołectw z terenu Gminy Przyrów
Lp.
Nazwa sołectwa Miejscowości wchodzące w skład sołectwa
1. Bolesławów Bolesławów
2. Kopaniny Knieja, Kopaniny
3. Przyrów Aleksandrówka, Przyrów
4. Sieraków Sieraków
5. Stanisławów Stanisławów
6. Staropole Staropole
7. Sygontka Julianka, Sygontka
8. Wiercica Wiercica
9. Wola Mokrzeska Smyków, Wola Mokrzeska
10. Zalesice Zalesice
11. Zarębice Zarębice

 

artykuł nr 2

Wykaz sołtysów z terenu Gminy Przyrów

Wykaz sołtysów z terenu Gminy Przyrów
Lp.
Sołectwo
Imię i nazwisko sołtysa
1. Bolesławów Barbara Deska zam. Bolesławów
2. Kopaniny Jadwiga Turek zam. Knieja
3. Przyrów Ewa Żmuda zam. Przyrów
4. Sieraków Renata Hamerla zam. Sieraków
5. Stanisławów Maria Bekus zam. Stanisławów
6. Staropole Agata Maciąg zam. Staropole
7. Sygontka Janina Bochenek zam. Sygontka
8. Wiercica Ryszard Lamch zam. Wiercica
9. Wola Mokrzeska Elżbieta Ślęzak-Zawadzka zam. Wola Mokrzeska
10. Zalesice Wioletta Rydel zam. Zalesice
11. Zarębice Marek Frukacz zam. Zarębice

 

artykuł nr 3

Statuty sołectw

Statuty zostały nadane jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie gminy Przyrów Uchwałą Rady Gminy Przyrów Nr nr 145/XXIII/09 z dnia 28 września 2009 r.