Statuty sołectw

Statuty zostały nadane jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie gminy Przyrów Uchwałą Rady Gminy Przyrów Nr nr 145/XXIII/09 z dnia 28 września 2009 r.

Wykaz sołectw i sołtysów

Załączniki
Wykaz sołectw i sołtysów   241.056 KB