Skład osobowy Komisji do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Skład osobowy

Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej


Przewodniczący: Wiesław Stanuchiewicz
Zastępca Przewodniczącego: Barbara Wierciochowicz
Sekretarz: Elżbieta Ślęzak
Członkowie: Maria Wiśniewska
Małgorzata Różycka
Bożena Miedzińska
Grzegorz Adamus
Alicja Bożek
Jacek Wiśniewski


Dostępne kategorie:
Skład osobowy