główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 4200/VII/127/2019 VII Składu...

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Przyrów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr Or.0050.64.2019

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku

artykuł nr 3

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2019 r. wynikająca z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych.

artykuł nr 4

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2019 r. wynikająca z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych.

artykuł nr 5

Uchwała Nr 4200/VII/39/2019 VII Składu...

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2019 rok Gminy Przyrów