główna zawartość
artykuł nr 11

Uchwała Rady Gminy w Przyrowie Nr X/75/2016

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

artykuł nr 12

Uchwała Rady Gminy w Przyrowie Nr IX/70/2015

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

artykuł nr 13

Uchwała Rady Gminy w Przyrowie Nr IX/69/2015

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

artykuł nr 14

Uchwała Nr 4200/VII/156/2015 VII Składu...

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2029.

artykuł nr 15

Uchwała Nr 4200/VII/155/2015 VII Składu...

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnym.