główna zawartość
artykuł nr 6

Uchwała Nr VI/37/2019

w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej dla sołtysów Gminy Przyrów

artykuł nr 7

Uchwała Nr VI/36/2019

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2018 rok

artykuł nr 8

Uchwała Nr VI/35/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2018 rok

artykuł nr 9

Uchwała Nr VI/34/2019

w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości

artykuł nr 10

Uchwała Nr VI/33/2019

w sprawie zmian w budżecie