główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr V/30/2019

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2019 rok”

artykuł nr 2

Uchwała Nr V/29/2019

w sprawie zmiany uchwały nr IX/65/2015 w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości

artykuł nr 3

Uchwała Nr V/28/2019

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przyrów na lata 2019-2021

artykuł nr 4

Uchwała Nr V/27/2019

w sprawie zmian w budżecie

artykuł nr 5

Uchwała Nr V/26/2019

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej