główna zawartość
artykuł nr 1

Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodniczący: Elżbieta Ślęzak-Zawadzka
Zastępca Przewodniczącego: Wiesław Stanuchiewicz
Sekretarz: Arkadiusz Różycki
Członkowie: Maria Wiśniewska
Jarosław Nabiałek