Skład osobowy Komisji Rewizyjnej

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący: Maria Wiśniewska
Zastępca Przewodniczącego: Grzegorz Adamus
Sekretarz: ElżbietaŚlęzak-Zawadzka
Członkowie: Mirosław Hamerla
Bartłomiej Bochenek

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Załączniki
Regulamin Komisji Rewizyjnej   54.070 KB