główna zawartość
artykuł nr 1

Skład osobowy Komisji do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

Skład osobowy Komisji do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
Przewodniczący:  Władysław Nowak
Zastępca Przewodniczącego:  Ewa Żmuda
Sekretarz:  Karol Auguściak
Członkowie:  Seweryn Młynarczyk
Maria Stępień